E.A.S.T. (Essential Autonomous Struggles Transnational)

EnglishTurkishFrenchItalianSpanish

Decyzja Erdogana o wycofaniu się z Konwencji Stambulskiej o zwalczaniu przemocy wobec kobiet jest deklaracją wojny wysłaną do wszystkich kobiet i osób LGBTQ+ na całym świecie: patriarchalna i państwowa przemoc ma być sprawą prywatną, z którą nie należy walczyć, a kobiety mogą być bite, zabijane i gwałcone; wolność seksualna ma być tłumiona, ponieważ jest to niezbędne dla ochrony idei tradycyjnej rodziny i utrzymania porządku społecznego.

1 lipca 2021 roku nastąpi oficjalne wystąpienie Turcji z Konwencji Stambulskiej. Ten dzień będzie dniem buntu i strajku w całej Turcji. Ale to nie wystarczy: chcemy przekształcić 1 lipca w globalny dzień walki, aby odpowiedzieć wspólnym buntem na patriarchalny atak, którego doświadczamy wszędzie.

Wycofując się z Konwencji Stambulskiej, Erdogan chce zapewnić, że przemoc domowa i państwowa wobec kobiet i osób LGBTQI+ (która wzrosła wraz z godziną policyjną wprowadzoną po wycofaniu się z Konwencji) oraz tortury stosowane przez urzędników, wykorzystywanie seksualne i więzienie kurdyjskich kobiet i dzieci pozostaną bez konsekwencji. UE przymyka na to wszystko oko tak długo, jak długo reżim Erdogana będzie utrzymywał osoby ubiegające się o azyl poza granicami UE.

Wycofanie się Turcji z Konwencji Stambulskiej nie jest odosobnione. Konwencja Stambulska jest odrzucana w całej Europie Wschodniej i Środkowej. W Polsce alternatywna konwencja jest tworzona przez te same siły, które pod koniec ubiegłego roku prawie całkowicie zakazały aborcji. Od Wschodu na Zachód, od Północy na Południe rządy wykorzystują pandemię jako okazję do ponownego umieszczenia kobiet w rolach społecznych, które kobiety kwestionują: w domu, opiekując się rodziną za darmo, a także wyzyskiwane i przepracowane w niedostatecznie opłacanych i niedocenianych sektorach podstawowych, takich jak opieka (zdrowotna), higiena, logistyka, rolnictwo, sprzątanie. Im bardziej widoczne staje się to, jak istotna jest nasza praca, tym bardziej atakowane są nasze wolności.

Nie kupujemy kłamstwa, według którego UE jest ostoją równości płci, ponieważ UE toleruje, a nawet promuje patriarchalną przemoc dzięki swojemu reżimowi granicznemu, przemocy policyjnej, instytucjonalnemu rasizmowi i szantażowi związanemu z pozwoleniem na pobyt. Rządy wszędzie realizują patriarchalną politykę:

– utrudnianie rozwodów, nawet z agresywnymi partnerami, i podważanie prawa do alimentów;

– pozbawienie środków finansowych schronisk dla kobiet;

– przyznawanie rasistowskich zasiłków na dzieci, które sprzyjają wyzyskowi innych kobiet i wykluczają migrantki;

– ograniczanie prawa do aborcji lub jej praktyczny zakaz;

– kryminalizacja osób LGBTQI+;

– tłumienie (antyrządowych) protestów;

– eksmitowanie ludzi z ich domów i segregowanie całych społeczności, głównie biednych i Romów na obrzeżach miast w toksycznych warunkach;

– zezwalanie oraz legitymizowanie gwałtów i tortur wobec migrantek i uchodźczyń.

1 lipca chcemy wykrzyczeć, że walka osób LGBTQI+ o wolność seksualną i przeciwko kryminalizacji oraz że walka przeciwko patriarchalnej przemocy wobec kobiet jest wspólną ponadnarodową walką o obalenie neoliberalnej i rasistowskiej reprodukcji patriarchalnego społeczeństwa. Zainspirowane globalnym strajkiem feministek, walkami toczącymi się od Polski po Argentynę, siłą feministycznych żądań w popularnych rewoltach w Ameryce Łacińskiej, od Kolumbii po Chile, oraz codzienną walką kobiet przeciwko przemocy mężczyzn i państwa, wzywamy wszystkich do stanięcia 1 lipca razem ze wszystkimi osobami, które walczą w Turcji. Wzywamy wszystkich do mobilizacji przeciwko sposobowi, w jaki od Europy po Amerykę Łacińską i dalej, pandemia i jej następstwa są zarządzane kosztem kobiet, osób LGBTQI+, migrantek, Romek i pracownic.

23 maja E.A.S.T. organizuje spotkanie robocze online w celu koordynacji ponadnarodowego dnia akcji 1 lipca. Na spotkanie zapraszamy wszystkie aktywistki, aktywistów, pracownice i pracowników oraz organizacje, które podzielają nasze rozumienie potrzeby zbiorowych działań na rzecz przeciwstawienia się patriarchalnej przemocy. Będziemy dyskutować o tym, jak wspólnie się zmobilizować, będziemy dzielić się pomysłami i praktykami, zastanawiać jakie wspólne hasła mogą wybrzmieć na poziomie ponadnarodowym.

Aby wziąć udział, prosimy o przesłanie nam maila, w którym krótko przedstawisz siebie i/lub swoją organizację na adres essentialstruggles@gmail.com.

Przeczytaj oświadczenie EAST na temat Konwencji Stambulskiej: https://www.transnational-strike.info/2021/04/23/a-transnational-response-to-the-attacks-on-the-istanbul-convention/