Εργαστήριο που οργανώνεται από την oμάδα Transnational Social Strike (Διαεθνική Κοινωνική Απεργία) στο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ της Αθήνας την Κυριακή 3 Ιουλίου, 7.30 Πανεπιστημιούπολη, Ζωγράφου.

English

Η κανονικοποίηση της επισφαλειοποίησης αποτελεί την κυρίαρχη πολιτική ατζέντα στην Ευρώπη. Είναι πλέον ξεκάθαρο ότι οι βασικοί άξονες των μεταρρυθμίσεων για το εργασιακό, από το Hartz IV στην Γερμανία έως το Lois de Travail στην Γαλλία, τα πακέτα λιτότητας στην Ελλάδα και τις μεταρρυθμίσεις στα εργασιακά σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, ακολουθούν κοινές κατευθύνσεις.  Οι υποτιθέμενες «θεραπείες» ενάντια στην κρίση του δημόσιου χρέους ή την ανεργία χρησιμοποιούνται για να σταματήσει οποιαδήποτε συζήτηση. Παράλληλα, η συνεχής αναπαραγωγή της επονομαζόμενης «προσφυγικής κρίσης» χρησιμοποιείται για να διαμορφώσει μια νέα διακυβέρνηση της κινητικότητας που επηρεάζει τόσο τους πρόσφυγες όσο και τους μετανάστες εντός και εκτός της ΕΕ.

Παρόλα αυτά, η αλληλεγγύη με τους μετανάστες στην Ελλάδα, το κίνημα ενάντια στις εξώσεις στην Ισπανία, το κίνημα ενάντια στο νόμο για την εργασία στη Γαλλία δείχνουν τις προοπτικές για την ανακάλυψη νέων πρακτικών στους κοινωνικούς αγώνες. Οι πρωτοβουλίες άμεσης δράσης πολλαπλασιάζονται εντός και πέρα από τα Ευρωπαϊκά σύνορα καθώς οι αστυνόμευση της εργασίας βαθαίνει, κάνοντας πιο εμφανή την αποτυχία των θεσμών της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας να ενσωματώσουν και να απορροφήσουν τις αντιστάσεις. Η κοινωνικοποίηση της απεργίας αποτελεί ένα εργαλείο για να μετατρέψουμε την αντίσταση σε επίθεση, την επικοινωνία σε οργάνωση. Ιδιαίτερα στην Γαλλία χάρη στην συμπλοκή των επίσημων απεργιών με την εμπειρία του  Nuit Debut, σήμερα οι πρακτικές της απεργίας έχουν αποκτήσει την ιδιαίτερη δυναμική τους που απαιτεί περαιτέρω διερεύνηση στο πλαίσιο της διευρυμένης επισφαλειοποίησης.

Ακολουθώντας τις προτάσεις για την «σύγκλιση των αγώνων», υπάρχει ανάγκη να βρούμε τρόπους να συνδέσουμε τους αγώνες εντός των χωρών και πέρα των συνόρων προκειμένου να ισχυροποιηθούμε. Το ερώτημα που πρέπει να θέσουμε επειγόντως στο πλαίσιο αυτό είναι πως να συνδέσουμε και να συγχρονίσουμε τις δυναμικές της απεργίας σε διαφορετικές ευρωπαϊκές τοποθεσίες, πώς να βρούμε κοινούς λόγους και διεκδηκήσεις που να συνδέουν διαφορετικούς εργάτες, μετανάστες και πρόσφυγες εντός του εθνικού χώρου και διαεθνικά.

Η Πλατφόρμα της Transnational Social Strike (Διαεθνικής Κοινωνικής Απεργίας) ανοίγοντας την συζήτηση για την κατάσταση αυτή αποσκοπεί στο να προχωρήσουμε ένα βήμα παραπέρα προκειμένου να επινοήσουμε και να καταστήσουμε δυνατή  την κοινωνική απεργία στην Ευρώπη.

Διοργανώνεται από την ομάδα Transnational Social Strike

http://antiracistfestival.gr/2016/06/13/to-programma-tou-19ou-antiratsistikou-festival/