E.A.S.T. (Essential Autonomous Struggles Transnational)

English version

Jesteśmy kobietami, które pełnią kluczową rolę w uzdrowieniu świata ze stanu pandemii. Wykonujemy kluczowe prace, po czym znajdujemy się w żałosnej sytuacji: nasza praca jest niżej opłacana, niedoceniana, a my same jesteśmy przepracwane lub bezrobotne; zmusza  się nas do życia w przeludnionych lokalizacjach, musimy stale odnawiać nasze pozwolenia na pobyt. Co dzień mierzymy się z opresją męskiej przemocy w domach i w miejscach pracy. Mamy dość tej przemocy i wyniszczających warunków i nie będziemy dłużej milczeć! Zaczęłyśmy organizować się w sieć, która łączy uciśnione kobiety, migrantki i pracownice Centalnej, Wschodniej i Zachodniej Europy. Nazywamy się Essential Autonomous Struggles Transnational / Kluczowa Autonomiczna Walka Ponadnarodowa (EAST). Dnia 8 marca, wołamy do wszystkich zmagających się z opresją kapitalizmu, patriarchatu i przemocy na tle etnicznym, rasizmem, by przyłączyły sie do naszego strajku!

Dnia 8 Marca strajkujemy przeciw wyzyskiwaniu nas w zakresie produkcyjnym i reprodukcyjnym. Wykonując kluczowe prace jako pielęgniarki, sprzątaczki, nauczycielki, sprzedawczynie, pracownice logistyki, pracownice sezonowe, jako nie opłacone lub zarabiające grosze gospodynie domowe, opiekunki dla dziećmi, chorych oraz starszych, trzymamy społeczeństwo na powierzchni. Szczególnie teraz, kiedy szkoły i przedszkola są zamknięte, ciężar zajęć domowych spada na nasze ramiona. W trakcie pandemi wiele z nas straciło pracę. Choć nasza praca zawodowa i domowa jest podstawą, stale się ją degraduje.

8 marca strajkujemy przeciwko nasilaniu się patriarchalnej przemocy!  Rządy wykorzystują pandemę jako swoją szansę na zaciśnienie więzów patriarchatu: w Polsce rząd podejmuje kolejne próby zaostrzenia prawa aborcyjnego, w Turcji próbuje się wypowiedzieć Konwencję Stambulską, na Węgrzech ogranicza się prawa osób transpółciowych prowadząc politykę anty-LGBTQ. Mówiono nam “zostań w domu, bądź bezpieczna’, ale wiele z nas nie ma domu. Dla wielu innych dom jest wszystkim, tylko nie bezpieczeństwem, ponieważ żyją z przemocowymi partnerami i zmagają się z nasileniem przemocy domowej w czasie lockdownów. Podjęto na nas otwarty atak, którego celem jest przykucie do roli służących społeczeństwa, poddanych w domu i wyzyskiwanych w zewnętrznym świecie.

8 marca strajkujemy przeciw rasistowskim i wyczerpującym ograniczeniom poruszania się! Jako migrantki ze Wschodniej Europy, wykonujące prace opiekuńcze i sezonowe, “dostałyśmy pozwolenie” na przyjazd do krajów zachodnich, byśmy mogły wykonywać tutaj te kluczowe zajęcia, ale musiałyśmy zrobić to na własne ryzyko, bez prawa do zabezpieczeń socjalnych. Nasza praca podtrzymuje system opieki zdrowotnej na Zachodzie, podczas kiedy wschodnie systemy załamują się, dodatkowo obciążając przepracowanych i niedostatecznie wyposażonych pracownic/ków. Migrantki/ci oraz osoby w sytuacji uchodźczej z Unii Europejskiej i spoza jej granic muszą mieszkać w przepełnionych dormitoriach i obozach, pracować w niebezpiecznych warunkach, bez uprawnień do otrzymania pomocy finansowej, jaka przysługuje obywatelom z papierami. Na nierówno podzielonej mapie Europy migrantki płacą najwyższą cenę pandemii, tak jak zazwyczaj płacą najwyższą cenę ich wyzysku.

Odmawiamy bycia kluczowymi tylko po to, by nas wykorzystywano i stawiano w opresji! Zainspirowane trwającymi i przeszłymi walkami, organizujemy się bazując na doświadczeniu globalnego strajku kobiet, polskiego Strajku Kobiet i walki feministek w Argentynie o prawo do aborcji. Patrzymy na protesty pielęgniarek, lekarek, opiekunek dziecięcych, pracownic logistyki i pracownic sezonowych w Bułgarii, Gruzji, Austrii, Rumunii, Wielkiej Brytanii. Hiszpanii, Włoszech, Niemczech i Francji. Wyciągamy wnioski z walki przeciw rumuńskiemu prawu zakazującemu dyskusji o “gender” w ramach edukacji, na ponadnarodowej mobilizacji migrantek/ów oraz z demonstracji przeciwko nierównością rasowym “czarne życia mają znaczenie” (BLM). Korzystając z kolektywnego doświadczenia walki i jej siły do kwestionowania status quo, wzywamy kobiety, pracowników, migrantów i osoby LGBTQI+ do przyłączenia się do nas podczas kluczowego strajku 8 marca. Nasz strajk ma na celu przerwanie obecnych warunków naszej opresji i zapewnienie nam głosu w dyskusji o tym jak będziemy odbudowywać nasze społeczności. Poprzez nasz strajk walczymy o następujące żądania:

Wolnosć od wszelkich przejawów patriarchalnej przemocy! Postrzegamy przemoc wobec kobiet nie jako wyizolowany incydent, ale jako część całego patriarchalnego systemu, który chce nas przywiązać do roli opiekunek. Odmawiamy dźwigania ciężaru tych kluczowych prac, które narzucono nam przemocą i zastraszeniem. Odpowiadamy na atak skrajnie konserwatywnych rządów i domagamy się wolnego dostępu do aborcji i antykoncepcji w każdym kraju. Domagamy się natychmiastowego zaprzestania politycznych i prawnych ataków na społeczności LGBTQ.

Wyższe zarobki dla wszystkich! Nasza feministyczna walka o zarobki, to nie tylko proste wystąpienie przeciw różnicom w zarobkach między kobietami a mężczyznami zatrudnionymi na podobych stanowiskach. To walka przeciw kapitalistycznym uwarunkowaniom, które reprodukują o wiele więcej hierarchii płacowych, opartych na płci, pochodzeniu etnicznym, narodowości a także różnic w zarobkach dla całych regionów. Podczas gdy bogaci zobaczyli w pandemii mozliwość powiekszenia swojego bogactwa, my zostajemy w tyle zmagając się z konsekwencjami cięć.

Dobrze finansowana opieka społeczna ponadnarodowo! Odmawiamy odtwarzania planów, w których kontynuuje się przerzucanie skutków trwających dziesięciolecia cieć w zakresie opieki społecznej na  kobiety i migrantki. Chcemy stworzyć sieć międzynarodowych powiązań między walczącymi o opieke społeczną, opiekę zdrowotna i bezpieczeństwo socjalne. Nawet jeśli warunki zabezpieczeń społecznych różnią sie w zalezności od kraju, wszystkie bazują na podziale ze względu na rasę i płeć, pogłębiając płacowe różnice, tworzące hierarchię pomiędzy kobietami o różnych narodowościach. Chcemy zamienić te hierarchie we wspólną, ponadnarodową walkę przeciwko patriarchalnej opiece społecznej.

Bezwarunkowe europejskie obywatelstwo dla osób w sytuacji migracji, uchodźtwa i szukających azylu! Odrzucamy sposób, w jaki rządy i pracodawcy szantażują migrantki, poprzez stawianie niemożliwych do spełnienia wymogów ekonomicznych i administracyjnych, kluczowych dla odnowienia pozwolenia na pobyt. To zmusza osoby w sytuacji migracyjnej, zwłaszcza te spoza UE, do pracy w nieakceptowalnych warunkach pod rygorem unieważnienia prawa pobytu.

Bezpieczne i godne warunki mieszkaniowe dla wszystkich! Już przed marcem 2020 znajdowałysmy się w głębokim kryzysie mieszkaniowym. Poprzez pandemię, nasze mieszkania zostały jeszcze bardziej upolitycznione, niezależnie od naszej woli i zgody. Domagamy się odpowiednich  i osiągalnych finansowo mieszkań dla wszystkich, wolnych od przepełnienia i niestabilności! Domagamy się natychmiastowej relokacji osób, które dopuszczają się przemocy domowej!

Organizując Kluczowy Strajk chcemy pokazać, że nasze życia i nasze walki są zasadnicze! Dlatego musimy połączyć siły ponad granicami.W dniu 8 marca wzywamy wszystkich, by uwidocznić siłę kluczowych zawodów i użyć jej jako broni, by wymusić nasze warunki podczas odgrzebywania się z pandemi!

Wzywamy wszystkich do organizacji strajków w miejscach pracy i poza nimi, do demonstracji, marszy, zgromadzeń, flashmobów, akcji symbolicznych. Zmuśmy związki zawodowe do wsparcia strajkujących kobiet! Wymyślmy razem sposoby, by uwidocznić nasze indywidualne walki i połączyc je ponad granicami.

Wzywamy wszystkie kobiety, migrantki i pracownice, które podzielają naszą wizję i żądania, do wzięcia udziału w publicznym zgromadzeniu 21 lutego, gdzie przedyskutujemy zakresy naszego kluczowego strajku.

Zapraszamy wszystkie osoby identyfikujące się z tym manifestem do podpisania jej i dzielenia się nią szeroko, przetłumaczenia na swój język tak, by mogło je przeczytać więcej kobiet, migrantek i pracownic.

Nasza praca jest kluczowa, nasz strajk jest kluczowy!

Możesz nas znaleźć na:

Facebook: EAST – Essential Autonomous Struggles Transnational
Email: essentialstruggles@gmail.com