Occupy Oakland General Strike, Occupies the Port of Oakland, California

English

Zaproszenie na Spotkanie Platformy na Rzecz Ponadnarodowego Strajku Społecznego (TSS)

W całej Europie pracownicy i pracownice, migranci i migrantki, prekariusze i prekariuszki stawiają czoła neoliberalnym reformom, wzmożonemu wyzyskowi oraz instytucjonalnemu rasizmowi. Próby organizowania się ponad granicami przeciwko globalnym gigantom takim jak Amazon, migranci przekraczający granice Europy, globalny strajk kobiet, strajki pracujących i studiujących we Francji i wiele więcej. Wszystko to stanowi przejawy sprzeciwu, który zmusza kapitał do reorganizacji. Niemniej brak wspólnej inicjatywy politycznej na poziomie ponadnarodowym skłania nas do wspólnego spotkania. Obecne i nadchodzące walki społeczne wymagają koordynacji.

Od samego początku, projekt Ponadnarodowego Strajku Społecznego (TSS – Transnational Social Strike) wskazywał na potrzebę stworzenia warunków dla rozwijania strajku jako kolektywnej praktyki ponad granicami państw. Rozumiemy, że branża logistyczna działa dzięki wykorzystaniu różnic występującychpomiędzy różnymi regionami, a próby organizowania pracownic i pracowników oraz międzynarodowe walki społeczne prowadzą do starcia z logistyką produkcji. Logistyka nie jest zwykłą branżą gospodarki, to raczej zespół praktyk i metod stosowanych do zarządzania pracą ponad granicami. Celem jest izolacja i fragmentacja świata pracy. Wykorzystując podziały pomiędzy pracownikami ze względu na różne umowy, stawki, pozycję, płeć i narodowość, współczesna logistyka ukształtowana jest tak, aby uniemożliwić pracującym nawiązanie wzajemnych powiązań, nie wspominając o współpracy i wspólnej walce.

Związki zawodowe, jeżeli tylko odmawiają bycia jedynie częścią logistycznego zarządzania pracą, to są narażone na ataki. Nawet gdy przejawiają taki poziom determinacji, by wspierać walki pracownicze, to w większości przypadków są niezdolne, aby stawić czoła ponadnarodowemu wymiarowi podziałów występujących pomiędzy grupami pracujących w różnych warunkach. Ponadto, nowa infrastruktura logistyczna pojawia się w miejscach, gdzie związki zawodowe nie istnieją albo ich działania nie mają społecznego odniesienia, co sprawia, że stanowią one jedynie spektakl.

Podczas spotkania chcemy wypracować narzędzia służące wzmocnieniu obecnych i nadchodzących walk. Chcemy poznać różne środowiska, w których działamy i poznać możliwości przemiany pojedynczych, konkretnych działań na poziomie lokalnym w siłę, która będzie w stanie zachwiać organizacją społeczeństw. Naszym celem jest sprzeciw wobec narastających ideologii nacjonalistycznych, które służą dzieleniu pracowników i wzmacnianiu dominacjikapitału. Dzięki wymianie praktyk, interpretacji walk i badaniu możliwości wspólnych działańspotkanie to ma na celu rozwój dyskusji dotyczącej ponadnarodowego strajku społecznego przeciwko logistyce wyzysku.

Zapraszamy pracowników i pracownice wszystkich branż, kolektywy, związki zawodowe i inne grupy do Sztokholmu 23 i 24 listopada 2018 r.

To kolejny krok na rzecz Ponadnarodowego Strajku Społecznego!