Occupy Oakland General Strike, Occupies the Port of Oakland, California

English

Runt hela Europa och dess utkanter ställs arbetare, migranter och prekärt anställda inför nyliberala reformer, ökad exploatering och institutionell rasism.

Samtidigt utvecklas nyskapande organisering över nationsgränserna, Lagerarbetare i olika europeiska länder har börjat agera samordnat över nationsgränserna mot globala jättar som Amazon. Migranter, som utnyttjas hänsynslöst av ständigt förändrande gränsregler och lagar, hittar metoder för social strejk – exempelvis den afghanska sittstrejken i Stockholm 2017. Den 8 mars förra året gick hundratusentals kvinnor världen över ut i en global feministisk strejk.

I Sverige har ett av de största logistiska centren – Göteborgs hamn – sargats av konflikter. Hamnarbetarna har haft stort stöd från allmänheten, men deras strid har kommit att bli allt mer politisk för att tillslut börja handla om själva rätten att strejka. Som motpart har man inte bara haft den egna arbetsgivaren, utan även Svenskt Näringsliv, LO-topparna och det socialdemokratiska partiet. I det läget blir behovet av ett gemensamt politiskt initiativ akut.

Vi behöver komma samman med andra grupper både lokalt och globalt för att koordinera framtida och pågående kamper.

TSS (Transnational Social Strike platform) har alltsedan starten sökt hitta och skapa villkor för samordning över gränserna. Målet har varit att utveckla strejkredskapet genom att lära, inspireras och utbyta erfarenheter. Men också genom att analysera vår situation och arbeta fram en gemensam transnationell strategi för att vässa arbetarrörelsens främsta vapen – vår kollektiva arbetsvägran.

Försöket att organisera arbetet och sociala kamper på en transnationell nivå måste till för att konfrontera den logistiska förändring som skett i produktionen. Logistiken är inte endast en sektor som skickar varor och maskindelar tvärs över jorden. Den består snarare i en uppsättning praktiker och metoder för att över gränserna kontrollera arbetskraften, som isolerar och splittrar arbetare. Globala produktionskedjor, just in time och gps-övervakning är alla delar av den logistiska revolutionen, oavsett om det är i en hamn, bland matbud i storstäderna eller om det tillämpas inom hemtjänsten.

Genom att utnyttja skillnader i kontrakt, löner, status, kön, nationalitet och var världen vi bor och arbetar, formas logistiken på så sätt att arbetare får svårt att överblicka hur deras villkor är sammankopplade och än mindre hur de kan gå samman och kämpa tillsammans.

Fackföreningar blir överallt våldsamt attackerade när de vägrar användas för den logistiska kontrollen över arbetskraften. Men även om många fack är resoluta i sitt stöd av arbetares kamper, saknar vi ofta redskap för att hantera transnationella faktorer och splittring mellan arbetare med olika villkor. (I tillägg uppstår ny logistisk infrastruktur i områden där fackliga praktiker är antingen icke-existerande eller så tillplattade att de förlorat sin funktion -ta bort)

Målet med mötet i Stockholm är att hitta redskap som förstärker pågående och nya kamper genom transnationellt samarbete. Vi måste förena oss mot det som försvagar oss och undersöka de olika omständigheterna som skiljer oss åt. Detta innebär att tillsammans förstå hur logistiken fungerar, men också lära av exempel från kampen mot den. Istället för att bara utgå från våra olika omständigheter och agera enskilt och lokalt, vill vi förstå sambanden och utveckla en makt som är lika global som företagens och samtidigt stark nog att utmana arbetsköparnas makt över oss.

Vi behöver skapa ett alternativ till den nationalistiska ideologin. En ideologi som separerar arbetare från varandra och skapar hinder för gemensam organisering, något som inte ens kortsiktigt gynnar ”de egna arbetarna” utan bara det globala kapitalet.

Kommande möte syftar till att diskutera hur en transnationell social strejk kan slå mot den logistiska exploateringen. Detta genom att utbyta praktiker, skapa gemensam förståelse och undersöka hur vi kan sätta gemensamma mål för att nå bortom det rådande tillståndet.

Vi bjuder in alla kategorier av arbetare, kollektiv, fack och grupper att delta i ett internationellt möte i Stockholm, 23 och 24 november, 2018.

Låt oss anta denna utmaning och ta TSS ett steg vidare.