Occupy Oakland General Strike, Occupies the Port of Oakland, California

English

Покана отпратена от платформата ТСС (Транснационална социална стачка) към работници и синдикати за общоевропейска среща на тема Логистика. Срещата ще се проведе в Стокхолм на 23 и 24 ноември 2018 г.

В цяла Европа и в нейните периферии, работниците, мигрантите, несигурните се сблъскват с неолиберални реформи, засилена експлоатация и институционален расизъм. Експериментите с трансграничната работническа мобилизация срещу глобални гиганти като Amazon, мигрантите стачкуващи срещу границите на Европа, жените организиращи глобалната феминистка стачка и стачкуващите работници и студенти във Франция: това са сигнали за неподчинение, което кара капитала да се реорганизира. И все пак липсата на обща политическа инициатива в транснационален мащаб ни подтиква да организираме среща: настоящите и бъдещите борби се нуждаят от координационни усилия.

От самото си начало, проектът за Транснационална социална стачка посочи необходимостта от създаване на условия за трансгранични връзки и от допълнително разширяване на въздействието на стачката като практика на колективен отказ. Всички сме наясно, че логистиката използва географските разлики и разликите в условията на труд, и че опитът да се организират трудови и социални борби в транснационален мащаб не може да не се сблъска с логистичната трансформация на производството. Логистиката не е просто сектор, тя е по-скоро набор от практики и методи, използвани за овладяване на труда през границите, което води до изолация и фрагментация. Използвайки разделенията между работниците, разделени на различни договори, заплати, статус, пол и националност, съвременната логистика се оформя така, че работниците да имат много малки шансове да видят взаимната си връзка, да не говорим за сътрудничество и обща борба.

Навсякъде, където синдикатите отказват да станат част от логистичното управление на труда, те биват яростно атакувани. Въпреки това, дори когато са решени да подкрепят борбите на работниците, те понякога не са в състояние да се справят с транснационалното измерение и да противодействат на логистичната фрагментация между различните групи работници, работещи при различни условия. Освен това, нова логистична инфраструктура се появява в тези пространства, където не съществуват синдикални практики или те са делегитимизирани до степен, в която са се превърнали в обикновена формалност, трансформирайки политическия пейзаж.

С тази среща искаме да помогнем за разработването на инструменти, които да дадат възможност на настоящите и новите борби за транснационална колаборация срещу фрагментиращата логика на логистиката. На свой ред искаме да научим за различните условия, в които работим, и искаме да проучим начините, по които можем да превърнем единичните, местни или специфични завоевания в сила, способна да разруши цялостната реорганизация на обществото. Ние искаме да се противопоставим на самото издигане на суверенни и националистически дискурси като част от логиката, която разделя работниците, докато насърчава доминирането на капитала. Чрез обмен на практики, изграждане на общо разбиране и проучване на възможностите за обединение около общи борби, тази среща има за цел да обсъди целия потенциал, който има транснационалната социална стачка срещу логистиката на експлоатацията, да ни изведе извън сегашното състояние на нещата.

Ние каним работници от всички категории, колективи, синдикати, работнически организации да се срещнем в Стокхолм на 23 и 24 ноември 2018 г.

Нека да направим още една стъпка в посока към Транснационална социална стачка!