Η λιτότητα είναι πια η νέα κανονικότητα στην Ευρώπη. Στα χρόνια που διανύουμε οι νομισματικές πολιτικές έχουν χρησιμοποιηθεί για να ενισχύσουν τις νεοφιλελεύθερες εργασιακές μεταρρυθμίσεις, την ιδιωτικοποίηση των κοινών, περικοπές στα δικαιώματα κοινωνικής πρόνοιας και για ακόμα λιγότερα πολιτικά δικαιώματα. Οι ΕυρωπαΪκές κυβερνήσεις και οι χρηματοπιστωτικοί θεσμοί χρησιμοποιούν το χρέος και τις τεχνικές παραμέτρους σαν πολιτικό εργαλείο για να «παίξουν» στρέφοντας τους εργάτες και τους πληθυσμούς ενάντια τον έναν στον άλλο, όπως έχει δείξει ο εκβιασμός που ασκείται πάνω στην Ελλάδα. Μια νέα ευκίνητη διακυβέρνηση δημιουργεί ιεραρχίες, μεταξύ και εντός των ΕυρωπαΪκών περιοχών και επιχειρεί να περιορίσει τις κινήσεις των μεταναστών εσωτερικά και εξωτερικά της ΕΕ. Οι παγκόσμιες αλυσίδες παραγωγής και της εργασίας-φροντίδας πηγαινοέρχονται στον ΕυρωπαΪκό χώρο χρησιμοποιώντας τα διαφορετικά καθεστώτα μισθοδοσίας και τις εργασιακές νομοθεσίες προς χάριν του κέρδους, παράγοντας ένα βαθύ χάσμα μεταξύ των ολίγων πλουσίων και των φτωχών πολλών. Μέσω των εξωτερικών αναθέσεων και των υπεργολαβιών το σθένος και η δύναμη της πράξης της απεργίας προκαλείται.

Οι απ΄άκρη σ΄άκρη πολλαπλοί αγώνες στην Ευρώπη για τους μισθούς, την κατοικία, την κοινωνική πρόνοια και την ελευθερία της κίνησης, έχουν ν΄αντιμετωπίσουν, από διαφορετικές πλευρές, την τρέχουσα επίθεση στη ζωή και στις εργασιακές συνθήκες. Ερχόμενοι αντιμέτωποι με τη διεθνική διάσταση αυτών των επιθέσεων, καθίσταται φανερή η ανάγκη να ξεπεραστεί η απομόνωση τους και να βρεθούν κοινές προτεραιότητες. Οι νέες μορφές αμοιβαιότητας και τοπικής αυτο-οργάνωσης, που έχουν αναπτυχθεί από την αρχή της κρίσης, έρχονται αντιμέτωπες με το πρόβλημα της διεύρυνσης και την αδυναμία επικοινωνίας με τους άλλους αγώνες που διεξάγονται, σε σχέση με τους μισθούς και τις συνθήκες εργασίας/ζωής.

Οι καπιταλιστικοί διαχωρισμοί μεταξύ μόνιμων εργαζόμενων, προσωρινών και ανέργων, μεταναστών και ντόπιων, τυπικών και άτυπων τομέων, παράγουν εμπόδια στην οργάνωση επιτυχημένων αγώνων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό των χώρων εργασίας, από την μια άκρη στην άλλη ολόκληρης της κοινωνίας. Ενώ οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, οι σύνδεσμοι και τα κινήματα τοποθετούν κεντρικά τη δράση τους εντός ενός εθνικού πλαισίου, η διεθνική διάσταση της ΕυρωπαΪκής ευκίνητης διακυβέρνησης και εργασίας απαιτεί την ικανότητα δόμησης μια δύναμης που να βρίσκεται στην ίδια κλίμακα που αναπτύσσονται οι επιθέσεις.

Αντιμέτωποι μ΄αυτήν την κατάσταση, θέλουμε να αναπτύξουμε μια διαδικασία για μια διεθνική κοινωνική απεργία, που θα μπορέσει να δημιουργήσει συνδέσμους, οργάνωση, διεθνική επικοινωνία και την ενδυνάμωση των κοινών δεσμών μεταξύ των κοινωνικών και των εργασιακών αγώνων. Η διεθνική κοινωνική απεργία αρχίζει εκεί που βρίσκονται τα όρια των παραδοσιακών μορφών των εργατικών και κοινωνικών αγώνων καθώς και η μορφή της συνδικαλιστικής οργάνωσης, και από την απώλεια της δύναμης που έχει γνωρίσει η απεργία, ακόμα και ως γενική, λόγω της επισφάλειας και της διεθνικής διάστασης της παραγωγής.

Η απεργία είναι το όνομα μιας πρακτικής και μιας διαδικασίας οργάνωσης, που απαιτεί να ξαναφέρει την εργασία (σ΄όλες τις τρέχουσες μορφές της), πίσω στην ατζέντα των κοινωνικών κινημάτων. Την ίδια στιγμή, η ερώτηση που τίθεται είναι πως να κάνεις τη διεθνική κοινωνική απεργία μια διαδικασία οργάνωσης ικανή να διευρύνει την κλίμακα της υπάρχουσας ανυπακοής και να παράξει νέους και πιο δυναμικούς αγώνες, εντός και εκτός των χώρων εργασίας.

Μετά τη συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στην Φρανκφούρτη στις 19 Μαρτίου 2015, θέλουμε να πάμε ένα βήμα μπροστά και να συναντηθούμε στο Πόζναν, της Πολωνίας στις 2 – 4 Οκτωβρίου 2015. Ο τόπος συνάντησης στο Πόζναν προσφέρει την ευκαιρία για αύξηση της συμμετοχής από τις Ανατολικές χώρες της Ευρώπης, που βρίσκονται στο κέντρο του παρόντος καθεστώτος της εκμετάλλευσης και συνεπώς, να προωθήσουμε μια βαθύτερη συζήτηση μεταξύ της εργασίας και των κοινωνικών αγώνων, όπως αυτές έχουν εγκαθιδρυθεί από την μια πλευρά στην άλλη των συνόρων και των περιοχών.

Σε ένα τριήμερο με πάνελ, συνελεύσεις και εργαστήρια θέλουμε να εστιάσουμε στις ιδιαίτερες καταστάσεις, να μοιραστούμε εμπειρίες και τακτικές, και στο πως μπορεί να οικοδομηθεί μια πολιτική προοπτική, ικανή να γίνει σημείο αναφοράς για τους υπάρχοντες αγώνες, όπως επίσης και στους νέους που έρχονται. Κάποιες εστιάσεις για τις συζητήσεις μας είναι: πως οργανώνουμε αντιστάσεις και προτάγματα απέναντι στο μέτωπο της διεθνικής οργάνωσης της παραγωγής; Πως μοιραζόμαστε την κοινή γνώση των διαφορετικών συνθηκών; Πως απεργούμε όταν τα σύνορα μεταξύ του εσωτερικού και του εξωτερικού χώρου εργασίας συγχέονται; Είναι τα προτάγματα για τον ελάχιστο ΕυρωπαΪκό μισθό, το εισόδημα, την κοινωνική πρόνοια και την ελάχιστη άδεια παραμονής για τους μετανάστες, ικανά και αποτελεσματικά εργαλεία για διεθνική οργάνωση και για σύνδεση μεταξύ των ήδη υπάρχοντων αγώνων στις διαφορετικές πόλεις και χώρες της Ευρώπης και πέρα απ΄αυτήν; Πως οργανονώμαστε συλλογικά ενάντια στον κατακερματισμό και την εξατομίκευση της εργασίας; Πως δημιουργούμε συνδέσμους μεταξύ των μόνιμων και των προσωρινών εργατών; Πως να αντιμετωπίσουμε τις κοινωνικές συνθήκες της εκμετάλλευσης; Όποιος/α ενδιαφέρεται για την οικοδόμηση αυτής της διαδικασίας και θέλει να συνεισφέρει στην οργάνωση της, είναι πολύ ευπρόσδεκτος να συμμετάσχει στη συνάντηση.

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

Παρασκευή 2 Οκτ. (αργά το απόγευμα):
Εισαγωγή στη συνάντηση
Στρογγυλό τραπέζι: προκλήσεις και δυνατότητες για μια διεθνική κοινωνική απεργία

Σάββατο 3 Οκτ:
Ολομέλεια και εισαγωγή στα εργαστήρια
Δυο συνεδρίες εργαστηρίων (3 ώρες η κάθε μια)

Κυριακή 4 Οκτ ( τέλος @ γεύμα ):
Περιγραφές των εργαστηρίων και γενική συνέλευση

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Καλοσωρίζουμε όποιον/α θέλει να προτείνει και να οργανώσει ένα εργαστήριο. Προτείνουμε κάθε εργαστήριο να αποτελείται το λιγότερο από τρία γκρουπ που θα παρουσιάζουν και θα οργανώνουν από κοινού. Κάθε εργαστήριο θα ανακοινώνεται με ένα μικρό, συνοπτικό κείμενο. Αν θέλεις να οργανώσεις ένα εργαστήριο, παρακαλούμε στείλε μας email στη διεύθυνση info.transnationalstrike@autistici.org .
Η προθεσμία για την προετοιμασία των εργαστηρίων είναι η 7η Σεπτεμβρίου 2015.

Με βάση το περιεχόμενο του καλέσματος, τα προτεινόμενα εργαστήρια θα πρέπει να λάβουν υπόψη μερικά γενικά θέματα σαν βασικές υποθέσεις.

Τα εργαστήρια θα πρέπει να συζητήσουν το πως οι διεθνικές αλυσίδες της παραγωγής και οι αλυσίδες εφοδιασμού- και η διαπλοκή τους με τις χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις- έχουν τροποποιήσει την παραγωγή και πως μπορούμε να ξανασκεφτούμε τους αγώνες για την εργασία και τις απεργίες, διερωτώμενοι τι σημαίνει σήμερα οργάνωση εντός και εκτός των χώρων εργασίας. Θεωρούμε επομένως σαν στοιχειώδες, το πως βλέπουμε τον ρόλο της μεταναστευτικής εργασίας και κινητικότητας, τα θέματα της επισφάλειας και της ανεργίας, και τις τροποποιήσεις στο σύστημα κοινωνικής πρόνοιας ως μέρος και τμήματος της διεθνικής οργάνωσης της εργασίας.
Τελικώς, θεωρούμε πως ένα σημαντικό έργο της συνάντησης είναι να συζητήσει και να επεξεργαστεί πιθανά κοινά προτάγματα. Αντιλαμβανόμαστε αυτά τα προτάγματα ως κάτι περισσότερο από απλά αιτήματα, ουσιαστικά σαν εργαλεία για να οργανωθεί και να αυξηθεί η διεθνική επικοινωνία, εκεί που η εκμετάλλευση και η κυριαρχία παράγει διαιρέσεις και ιεραρχίες.

Αν ενδιαφέρεσαι να παρευρεθείς στη συνάντηση και να μας βοηθήσεις να σχεδιάσουμε την υλικοτεχνική υποστήριξη για καταλύματα και γεύματα και άλλες ανάγκες, παρακαλούμε στείλε ένα email στο info.transnationalstrike@autistici.org πριν την 20η Σεπτεμβρίου 2015.

Η εκδήλωση θα γίνει στα Αγγλικά, αλλά θα προσπαθήσουμε να παράσχουμε μεταφράσεις σε άλλες γλώσσες, παρακαλούμε να μας πείτε εκ των προτέρων ποιες γλώσσες θέλετε ή αν θα θέλατε να βοηθήστε εθελοντικά στις μεταφράσεις κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.

.